Bölcsődei vizsgálat

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a bölcsődében kötelező státuszvizsgálatot a vonatkozó jogszabályok értelmében az adott bölcsőde orvosa a bölcsődében elvégzi, ehhez semmilyen további tájékoztatás és szülői beleegyezés nem szükséges.

A fentiek értelmében Önöknek nem kötelező külön időpontban sehol a vizsgálat elvégzése céljából megjelenni, ezt a bölcsődét külön szerződés alapján ellátó orvos a helyszínen a kitöltött és Önök által aláírt lap birtokában (az iskolai és korábban óvodai vizsgálathoz hasonlóan) meg tudja tenni s mindenhol az országban meg is teszi.

Amennyiben nem így történik, s Önöket, mint praxisomhoz tartozókat külön behívatják, szíveskedjenek a fentiekre hivatkozni valamint engem tájékoztatni

Dr. Koscsó Márta
csecsemő és gyermekgyógyász, nephrológus
ifjúságvédelmi és iskola-egyészségügyi szakorvos

Többek érdeklődésére hivatkozva tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy a gyermekkörzetek megvál-toztatásától függetlenül, a szabad orvosválasztás értelmében, to- vábbra is szeretettel fogadom a korábban a körzetembe tartozó Királydombról és Kurjancsról érkező gyermekeket.